Technológia

Naše technológie od renomovaných výrobcov sa vyznačujú spoľahlivosťou, vysokou kvalitou laminácie a kombináciou možností spájania (tavnými práškami, fóliami a mriežkami).
Tieto vlastnosti ich predurčujú k ich širokému využitiu.

Prevádzkujeme portfólio doplnkových činností vo forme rezania, formátovania, prevíjania podľa požiadaviek zákazníkov. Pomocou týchto technológií sú pokryté požiadavky vo forme hotových výrobkov pre koncových užívateľov.

Laminácia horúcim kalandrom:

  • Pracovná šírka linky 2 500 mm, hrúbka vstupných materiálov do 25 mm
  • Laminácia flexibilných plošných materiálov pomocou tavných lepidiel vo forme prášku, mriežok prípadne fólií
  • Možnosť jednostranného nánosu lepidla na povrch materiálov
  • Laminácia materiálov z role na rolu

Základom linky je teflónový valec (kalander). Regulovaním tlaku a teploty dochádza k roztaveniu lepidla a dôkladnému spojeniu jednotlivých vrstiev materiálov.

Plochá laminácia:

  • Pracovná šírka linky 1 800 mm, hrúbka vstupných materiálov do 150 mm
  • Laminácia plošných materiálov pomocou tavných lepidiel vo forme prášku, mriežok prípadne fólií
  • Možnosť jednostranného nánosu lepidla na povrch materiálov
  • Laminácie pevných kusových materiálov, alebo z role na rolu

Princíp rovnej vyhrievacej a chladiacej časti linky ju predurčuje na spracovávanie okrem flexibilných, aj kusových pevných materiálov. S dômyselnou reguláciou tlakov a teplôt vo vyhrievacej a chladiacej zóne je možná úprava materiálov citlivých na tlak a teplotu, ako napríklad prírodných usní, PU pien, PP dosiek, 3D úpletov ...

Kvalita

Naším poslaním je poskytovať kompletnú a komplexnú škálu služieb, kvalitné produkty, ktoré sú nákladovo efektívne, konzistentné a v súlade s ich potrebami a využitím. 

V závislosti na aplikácii možno usmerňovať našich zákazníkov, aby si vybrali správnu technológiu. Kvalita je pre nás veľmi dôležitá a preto sa neustále investuje do technológie, zariadení, modernizácie vlastného výrobného programu s cieľom zabezpečovania kvality nielen v regióne, ale usilujeme sa uspieť aj na európskych trhoch.

Spokojnosť zákazníka, neustále zlepšovanie našich systémov riadenia a pracovných postupov sú hlavné nástroje, aby bola dosiahnutá požadovaná kvalita výrobného procesu a finálnych výrobkov s tímom kvalifikovaných zamestnancov. Pre SOFAL ako výrobcu a poskytovateľa ďalších súvisiacich služieb je bezpečnosť verejnosti, ako aj jeho zamestnancov prvoradým významom. Pri riadení kvality má bezpečnosť prednosť pred účelnosťou zabrániť zraneniam, poškodeniu zdravia, životného prostredia, ktoré by mohli vyplynúť z jeho činnosti.

Životné prostredie je pre nás jedným z najdôležitejších priorít v súvislosti s využívaním všetkých dostupných zdrojov energie a jeho spravovania. Zavedenie, udržiavanie a zlepšovanie efektívnej bezpečnosti, súvisiacich právnych predpisov, environmentálnej legislatívy, záznamov kontrolného systému zdôrazňuje SOFAL ako svoj záväzok prostredníctvom zásad a postupov spoločnosti, aby sa zabránilo znečisteniu. V súlade s našou filozofiou a procesmi je táto politika komunikovaná nielen so zamestnancami, ale aj voči zákazníkom, dodávateľom a iným zainteresovaným stranám.