Laminácia horúcim kalandrom

Základom linky je teflónový valec (kalander). Regulovaním tlaku a teploty dochádza k roztaveniu lepidla a dôkladnému spojeniu jednotlivých vrstiev materiálov.

  • Pracovná šírka linky 2 500 mm, hrúbka vstupných materiálov do 25 mm
  • Laminácia flexibilných plošných materiálov pomocou tavných lepidiel vo forme prášku, mriežok, prípadne fólií
  • Možnosť jednostranného nanesenia lepidla na povrch materiálov
  • Laminácia materiálov z role na rolu